Powierzchnia czynna oddymiania

0
695

Powierzchnia czynna oddymiania to ważny parametr opisujący skuteczność usuwania dymu przez klapę dymową lub okno. Warto przypomnieć sobie do czego ta wielkość służy i jakie są wymagania polskich norm w tym zakresie.

Powierzchnia czynna oddymiania to wynik mnożenia powierzchni geometrycznej urządzenia oraz współczynnika przepływu, często podawany wprost dla danego typu i wymiaru klapy dymowej. Powierzchnia geometryczna to wielkość powierzchni otworu w klapie dymowej, mierzona w płaszczyźnie montażu do elementów budynku.

dach-okna-oddymijace

Współczynnik przepływu to wartość określająca stosunek przepływu rzeczywistego przez klapę dymową (zmierzonego w określonych warunkach) do przepływu teoretycznego. Skuteczność aerodynamiczna powierzchni oddymiania danego urządzenia oddymiającego przeznaczonego do montażu w ścianie powinna zostać określona przez producenta.

Przykładowe wartości współczynników przepływu

Rodzaj otworu Kąt otwarcia Współczynnik przepływu https://alconbiuro.pl/
Powierzchnia całkowita otwarta 0,65
Żaluzje 0,90 º 0,65
Skrzydła rozwierne lub uchylne ≥60 º 0,50
Skrzydła rozwierne lub uchylne ≥45 º 0,40
Skrzydła rozwierne lub uchylne ≥30 º 0,30

Podany w tabeli 3 kąt otwarcia może być używany z dopuszczalnym odchyleniem ± 5°. Otwory oddymiające Polska Norma PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła, określa wymagania dla oddymiania klatek schodowych.

Więcej informacji na temat „powierzchni czynna oddymiania” jakie oferuje firma Alfa System  znajdziecie Państwo na naszej firmowej stronie w sekcji bloga eksperckiego.

  Funkcjonalny leżak w funkcjonalnym ogrodzie. Na jakim najlepiej wypoczniesz?