PGNiG rozwija innowacje i współpracę ze start-upami.

0
628

Grupa szuka nowych technologii we wszystkich obszarach działalności.

Nowe produkty i usługi
dla klientów oparte o internet rzeczy, nowe technologie wydobycia gazu
ziemnego, ochrona środowiska i alternatywne źródła energii to dziedziny,
w których Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo stawia na innowacje.
Ma się do tego przyczynić współpraca ze start-upami i budżet na
działalność badawczo-rozwojową, który zakłada, że co roku spółka będzie
przeznaczać na B+R+I około 100 mln zł. Zapotrzebowanie na nowe
technologie dotyczy każdego z obszarów działalności energetycznego
giganta. 

– Jedna ze
spółek z grupy PGNiG, Polska Spółka Gazownictwa, ma największą w Europie
sieć rurociągów, liczącą 180 tysięcy kilometrów. Taka infrastruktura
wymaga stałego nadzoru, co nie jest łatwe. Do tego można wykorzystać
technologie satelitarne i drony. Jeśli chodzi o ciepłownictwo, to
szukamy projektów związanych z efektywnością energetyczną. Z kolei
dla centrali PGNiG potrzebujemy projektów dotyczących m.in. HR, szeroko
rozumianych kadr, kwestii dotyczących zarządzania w grupie, zwiększania
efektywności oraz optymalizacji procesów
– mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Łukasz Kroplewski, wiceprezes zarządu PGNiG ds. rozwoju.

W
każdym z tych obszarów PGNiG zamierza tworzyć i wprowadzać innowacyjne
rozwiązania. W polu zainteresowań spółki są zwłaszcza nowe technologie
wydobywcze gazu ziemnego, które umożliwią zwiększenie produkcji surowca.
Grupę interesują w tym obszarze rozwiązania dotyczące przede wszystkim
przedeksploatacyjnego odmetanowania pokładów węgla i stosowanie
poziomych wierceń na złożach gazu.

Na
przełomie maja i czerwca PGNiG poinformowało o odkryciu dwóch nowych
złóż gazu ziemnego w okolicach Środy Wielkopolskiej. Prezes spółki Piotr
Woźniak skomentował, że to właśnie jeden z efektów postępu
technologicznego – dzięki połączeniu doświadczenia z innowacjami
energetyczna grupa usprawnia techniki poszukiwawcze, dokonuje nowych
odkryć i zwiększa możliwości wydobycia.

Do
pozyskania gazu ziemnego z nowo odkrytego złoża geolodzy z PGNiG po raz
pierwszy w zachodniej Polsce zastosowali nowatorską technologię wierceń
horyzontalnych. Długość poziomego odcinka wyniosła 400 metrów przy
całkowitej długości odwiertu równej 4255 metrów.

  Od początku czerwca utonęło już ponad 190 osób. Polacy nie znają podstawowych zasad bezpieczeństwa nad wodą

Kolejne
obszary, w których PGNiG chce rozwijać nowe technologie, to między
innymi innowacje w wykorzystaniu gazu ziemnego, nowe źródła energii
(wykorzystanie wodoru i paliw alternatywnych), ochrona środowiska
w sektorze energetycznym (m.in. wykorzystanie ciepła odpadowego
i zwiększanie efektywności energetycznej) oraz innowacje cyfrowe
(zwłaszcza inteligentne systemy pomiarowe).

Zapotrzebowanie
na nowe technologie i pomysły dotyczy również obszaru konsumenckiego. W
tym przypadku PGNiG liczy na stworzenie na bazie innowacji nowych usług
i produktów dla klientów końcowych na przykład opartych o internet
rzeczy (IoT).

– Obrót detaliczny
to blisko siedem milionów klientów. Jest tu dużo miejsca na pomysły
związane z customizacją, wykorzystaniem big data, dotarciem do klientów,
smart meteringiem, odczytami zużycia prądu i gazu w czasie
rzeczywistym –
wylicza Łukasz Kroplewski.

Nieszablonowe
pomysły w tych dziedzinach ma przynieść współpraca ze start-upami.
Razem z młodymi, innowacyjnymi mikroprzedsiębiorstwami gazowy koncern
chce kreować nowe rozwiązania, które mogą zwiększyć jego
konkurencyjność. Stąd pomysł na InnVento, pierwszy w Polsce inkubator
dla start-upów pracujących nad rozwiązaniami dla sektora naftowego
i energetycznego. PGNiG zainaugurowało działalność InnVento w połowie
czerwca. Spółka współtworzy też program akceleracji MIT Enterprise
Forum, który ma na celu wdrożenie na rynek najlepszych start-upowych
projektów.

Rozwój innowacyjności
i współpraca PGNiG ze start-upami wpisują się w plany Ministerstwa
Rozwoju, które chce wspierać innowacyjne mikroprzedsiębiorstwa i zachęca
do tego państwowe spółki. Obecnie w obszarze badawczo-rozwojowym PGNiG
będzie się skupiać na projekcie Geo-Metan (rozwój technologii wydobycia
metanu z pokładów węgla) oraz programie INGA, w ramach którego wspólnie
z NCBiR będzie wspierać badania naukowe w obszarze gazownictwa. 

Do 2022 roku spółka PGNiG planuje przeznaczyć około 680 mln zł na działalność badawczą, rozwijanie innowacji i start-upów.  

Mówi: Łukasz Kroplewski
Funkcja: wiceprezes zarządu ds. rozwoju
Firma: PGNiG

Źródło: http://biznes.newseria.pl/news/pgnig-rozwija-innowacje-i,p85505496